822464_world_512x512

Ứng dụng số 7: Xác định đặc tính tế bào soma trong sữa bằng thiết bị MULTISIZER 4 COULTER COUNTER

Xác định đặc tính tế bào soma trong sữa bằng thiết bị MULTISIZER 4TM COULTER COUNTER®

GIỚI THIỆU
Sữa nguyên liệu được sử dụng như một loại thực phẩm chủ yếu và trong các sản phẩm từ sữa khác trên toàn thế giới. Đếm tế bào soma (The milk somatic cell count – MSCC) là một trong những kỹ thuật kiểm soát rộng rãi nhất cho sức khỏe của bầu vú và chất lượng nguồn sữa từ động vật. Số lượng tế bào soma cao trong sữa nguyên liệu cho thấy tình trạng bệnh lý như viêm vú, một trong những bệnh phổ biến nhất. Viêm vú dẫn đến giảm sản sinh sữa dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế. Do đó, cần phát hiện viêm vú sớm trong quá trình tạo sữa. Mỗi quốc gia/vùng có một tiêu chuẩn riêng về số lượng tế bào soma trong sữa nguyên liệu. Ví dụ ở Mỹ, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) xây dựng cơ sở pháp lý cho số lượng tế bào soma trong sữa bò là 750,000/mL và 1million/mL cho sữa dê.

Nguyên tắc COULTER (Vùng cảm ứng điện – ELECTRICAL SENSING ZONE)

Thiết bị Multisizer™ 4 Coulter Counter  làm việc dựa trên nguyên tắc Coulter principle hoặc vùng cảm ứng điện (ESZ), trong đó các hạt lơ lửng trong một dung dịch điện phân yếu được rút ra qua một kẽ hở nhỏ nằm giữa hai điện cực thông qua một dòng điện. Điện thế ở khẩu độ tạo tạo ra một “vùng cảm ứng”. Khi một hạt đi qua khẩu độ nó sẽ chiếm chỗ thể tích chất lỏng dẫn điện, trong thời gian ngắn nó làm tăng trở kháng của khẩu độ. Thay đổi trở kháng này tạo ra một dòng điện nhỏ nhưng dòng này được đưa vào một bộ khuếch đại có thể chuyển sự dao động dòng điện thành một xung điện áp đủ lớn để cho việc đo chính xác. Theo nguyên tắc Coulter thì biên độ của xung tỷ lệ với thể tích hạt tạo ra nó. Tỷ lệ giữa các chiều cao xung với đơn vị thể tích cho phép thu và hiển thị sự phân bố kích thước. Ngoài ra, nếu thiết bị đo được sử dụng để hút ra một thể tích dung dịch chứa hạt đã biết trước thông qua khẩu độ thì số lượng xung sẽ thể hiện nồng độ của hạt trong mẫu.


glb_bci_075721


Kết quả
kich thuoc hat - te bao soma

Yêu cầu gửi thông tin chi tiết về qui trinh: Liên hệ

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin