822464_world_512x512

Bể điện di protein OmniPAGE Mini

Bể điện di Protein

Hãng sản xuất: Cleaver Scientific – Anh

Model: omniPAGE mini

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

– Hệ thống điện di đứng omniPAGE mini được sử dụng chủ yếu để điện di protein

– Đúc gel và chạy dễ dàng chỉ trong 4 bước

– Thiết kế cho phép thời gian lắp đặt nhanh và quá trình vận hành không bị rò rỉ

– Thiết kế cho chạy điện di PAGE, 2-D và blotting

* Thông số kỹ thuật

– Thể tích đệm sử dụng thấp:

+ Tối thiểu: 250mL

+ Tối đa: 1200mL

– Có thể chạy từ 1 – 4 bản gel điện di bằng cách đổ gel đơn hoặc kép, sử dụng các bộ kính có gắn sẵn thanh đệm

– Kích thước của tấm kính (W x L x T): 10 x 10 x 0.2 cm

– Kích thước của gel (W x L): 8 x 8.5cm