822464_world_512x512

Điện di ngang MultiSUB Choice

Máy điện di ngang – hỗ trợ chạy mẫu với số lượng lớn nhất lên đến 210 mẫu/ gel

Hãng sản xuất: Cleaver Scientific – Anh

Model: MultiSUB choice

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

– Kích thước gel (WxL) (lựa chọn các khay có kích thước): 15x7cm; 15x10cm; 15x15cm và thêm lựa chọn 15x20cm; 15x25cm.

– Kích thước ngoài:

+ 26.5 x 17.5 x 9cm

+ 41 x 17.5 x 9cm (với choice stretch)

– Có thể chạy tới 210 mẫu

– Thể tích đệm cần dùng thấp:

+ 500ml (choice)

+ 1000ml (choice stretch)

– Có thể sử dụng pipet đa kênh để tiết kiệm thời gian load mẫu

– Lựa chọn lược có số giếng: 1, 2, 4, 10, 10MC, 12, 14MC, 16, 18MC, 20, 28MC, 30MC, 35;

– Độ dày: 0.75, 1, 1.5, 2mm