822464_world_512x512

ELISpot - Kiểm tra đáp ứng miễn dịch

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

ELISpot – Định lượng sự tiết các loại cytokines, immunoglobulin hoặc các protein tiết khác ở cấp độ tế bào đơn

Ứng dụng: Kiểm tra phản ứng miễn dịch của cơ thể với các bệnh truyền nhiễm, ung thư, dị ứng, bệnh tự miễn và phát triển vaccine… ở người và nhiều loài động vật khác nhau

Các bộ kit được thiết kế:

Nguyên lý:

Cytokine, kháng thể hoặc các chất tiết từ tế bào miễn dịch được bắt bởi các kháng thể đặc hiệu trên bề mặt đĩa, sau đó sẽ được phát hiện bởi các kháng thể đặc hiệu gắn cơ chất phát màu

Quy trình thực hiện:

Kết quả hiển thị:

Human IFN-γ ELISpot
Kiểm tra sự tiết
IFN-γ của các tế bào đơn nhân máu ngoại vi (PBMC)  sau khi ủ qua đêm với các chất kích thích (anti-CD3, phyto-haemagglutinin (PHA) hoặc Dẫn xuất protein tinh khiết (purifed protein derivative- PPD))