822464_world_512x512

FLUOROSpot - Kiểm tra miễn dịch đa tác nhân

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

FLUOROSpot – Định lượng nhiều chất tiết cùng lúc ở cấp độ tế bào, cho phép phát hiện các quần thể tế bào với các đặc điểm chức năng khác nhau

Ứng dụng: Kiểm tra cùng lúc nhiều phản ứng miễn dịch của cơ thể với các bệnh truyền nhiễm, ung thư, dị ứng, bệnh tự miễn và phát triển vaccine, … ở người và nhiều loài động vật khác nhau

Thông tin bộ kit:

Nguyên lý: Các cytokine, kháng thể hoặc các chất tiết từ tế bào miễn dịch được bắt bởi các kháng thể đặc hiệu trên bề mặt đĩa, sau đó sẽ được phát hiện bởi các kháng thể đặc hiệu gắn huỳnh quang

Quy trình thực hiện:

Kết quả hiển thị

Human IL-22/IFN-γ/IL-10/IL-17A FluoroSpot PLUS kit

Xác định cùng lúc các quần thể tế bào T trong PBMC sau khi ủ với các chất kích thích