822464_world_512x512

Thiết bị đọc kết quả ELISpot/FLUOROSpot - Mabtech IRIS

Mabtech IRISTM

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

-Cấu hình lên tới 4 kênh màu huỳnh quang (FITC, Cy3, Cy5, DAPI)

-Độ nhạy cao

-Kết quả đọc chính xác, có thể phân tích đến 15 sub-population trong một điểm đọc huỳnh quang