822464_world_512x512

Hệ thống theo dõi và ghi hình ảnh tế bào trong tủ ấm đa vị trí CytoSMART Omni

Model: CytoSMART Omni

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

CytoSMART Omni có thể xử lý nhiều giếng liên tiếp nhanh chóng, tự động ghép các hình ảnh thu được và lưu trữ dữ liệu một cách an toàn cho từng giếng riêng lẻ.

Ứng dụng

Một số đặc điểm nổi bật:

  • Thiết bị quan sát tế bào sống tự động nhỏ nhất, phù hợp với mọi tủ ấm; Độ chính xác cao và đa dạng với nhiều loại đĩa nuôi cấy khác nhau (6-12-24-48-96 giếng)
  • Dễ dàng cài đặt và phân tích
  • Bằng công nghệ điện toán đám mây, người dùng có thể theo dõi sự phát triển của tế bào và phân tích kết quả trên smartphone hay máy tính bất cứ lúc nào