822464_world_512x512

Thiết bị theo dõi và ghi hình ảnh tế bào – CytoSMART Lux2

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Thiết bị theo dõi và ghi hình ảnh tế bào – CytoSMART Lux2, với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với tất cả các loại tủ ấm khác nhau, dễ dàng sử dụng và tiết kiệm chi phí, cho phép quan sát hình ảnh tế bào từ xa, phù hợp hàng loạt các ứng dụng khác nhau:

  • Theo dõi sự phân chia tế bào
  • Theo dõi sự tăng sinh và mật độ tế bào
  • Phân tích sự di cư tế bào và các thử nghiệm liền vết thương
  • Theo dõi sự hình thành quần lạc tế bào (colony)
  • Quan sát hình ảnh tế bào theo thời gian thật, đánh giá/nghiên cứu hoạt chất
  • Theo dõi tế bào nuôi cấy bên trong các thiết bị kênh dẫn vi lưu (Microfluidic)
  • Nghiên cứu quá trình biệt hóa tế bào và kiểm soát nuôi cấy tế bào

ỨNG DỤNG THEO DÕI SỰ PHÂN CHIA VÀ TĂNG SINH TẾ BÀO

A) Hình ảnh sự tăng trưởng của tế bào C6 sau 0, 24, 48, 72, 96 and 120 h.

B) Phân tích mật độ tế bào tương ứng theo thời gian

 

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH SỰ DI CƯ TẾ BÀO VÀ THỬ NGHIỆM LIỀN VẾT THƯƠNG

Hình ảnh tế bào C6 sau 0, 3, 6, 9, 12 và 15 h và phân tích kết quả tương ứng

ỨNG DỤNG THEO DÕI SỰ HÌNH THÀNH QUẦN LẠC TẾ BÀO (COLONY-FORMING ASSAY)

Sự hình thành quần lạc tế bào HepG2 sau các khoảng thời gian khác nhau