822464_world_512x512

Thiết bị theo dõi và ghi hình ảnh tế bào trong tủ ấm tích hợp huỳnh quang Cytosmart Lux3 FL

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

CytoSMART LUX3 FL là thiết bị quan sát tế bào sống bằng huỳnh quang nhỏ, được trang bị một kênh ánh sáng trắng và hai kênh huỳnh quang (xanh và đỏ), cho phép các nhà khoa học quan sát các thử nghiệm trên tế bào theo thời gian thực.

Ứng dụng

CytoSMART™ Lux3 FL cung cấp các dữ liệu giá trị trong các nghiên cứu và phát triển thuốc, thiết kế mô, miễn dịch học, liệu pháp miễn dịch và nghiên cứu ung thư, cụ thể:

+ Đánh giá khả năng sống của tế bào

+ Theo dõi sự phát triển của tế bào

+ Đánh giá các chỉ thị kỵ khí hoặc stress oxy hóa trong nuôi cấy tế bào

+ Chuyển gen (Transfection)

+ Đồng nuôi cấy (Co-culture)

+ Nghiên cứu hạt nano

+ …………………………

A) Hình ảnh tế bào sống huỳnh quang sau 0h, 6h, 12h, 18h và 24h sử dụng pSIVA™-IANBD (xanh lá) và Propidium Iodide (đỏ). Tế bào hiển thị màu xanh là tế bào đang đi vào quá trình apoptosis và tế bào màu đỏ là tế bào đã chết. Hình ảnh được thực hiện với nhóm chứng và nhóm ủ với 6 mM H₂O₂ và được chụp sau mỗi 10 phút trong vòng 24 giờ (Scale bar là 200 µm). B) Thu dữ liệu tự động. Phần trăm tế bào hiển thị màu xanh và màu đỏ sau 24 giờ.