822464_world_512x512

Kit xét nghiệm realtime PCR sàng lọc bệnh Lao

FluoroType®MTB

Hãng: Hain/Bruker – Đức

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Phát hiện đặc hiệu 44 chủng lao thuộc các loài: tuberculosis, M. africanum, M. bovis subsp.bovis, M. bovis subsp. caprae, M. bovisBCG, M. canettii, M. microti, và M. pinnipedii.

  • Trong đó, 8 chủng Lao điển hình, 36 chủng Lao không điển hình
  • Primer & Probes được thiết kế chính xác cho độ đặc hiệu phân tích 100%
  • Độ nhạy:

+ 30 bacteria/ml (mẫu DNA tách chiết tự động – GXT DNA/RNA Extraction Kit)

+ 15 bacteria/ml (mẫu DNA tách chiết thủ công với kit FluoroLyse)

Tương đương: 10 copies/ml dịch vi khuẩn

  • Loại mẫu: DNA tách chiết từ mẫu đờm, dịch cơ thể hoặc mẫu nuôi cấy
  • Tự động đọc kết quả bằng phần mềm Fluoro-Software®IVD, trả kết quả dạng file PDF (FluoroCycler®Report)