822464_world_512x512

SALSA Melt Assay - Phương pháp sàng lọc biến thể đơn giản và nhanh chóng

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Tổng quan phương pháp SALSA Melt Assay:

_ Đối với các chẩn đoán di truyền ở mức độ lâm sàng, thời gian là một yếu tố vô cùng quan trọng. Các xét nghiệm SALSA® Melt Assay được thiết kế để sàng lọc nhanh chóng và chính xác một số lượng nhỏ các gen mục tiêu với số lượng mẫu lớn.

_ Phương pháp này cho phép thực hiện trên nhiều hệ thống máy luân nhiệt, tương thích với nhiều điều kiện phòng thí nghiệm, quá trình chuẩn bị mẫu đơn giản, nhanh chóng.

_ Sản phẩm đầu tiên của hãng MRC-Holland dựa trên phương pháp này là SALSA® MC002 SMA Newborn Screen nhằm phát hiện sự khác biệt một nucleotide giữa SMN1 và SMN2 giúp xác định 95-98% bệnh nhân SMA một cách nhanh chóng và chi phí hợp lí.

 

Nguyên tắc của phương pháp SALSA Melt Assay:

_ Phương pháp SALSA Melt Assay sử dụng một cặp mồi PCR duy nhất để tạo amplicon, bao gồm biến thể quan tâm.
Sau đó, một mẫu dò oligonucleotide được đánh dấu huỳnh quang sẽ liên kết với amplicon trong vùng của biến thể.
Tùy thuộc vào trình tự của các biến thể, mẫu dò sẽ lai “hoàn hảo” hoặc “không hoàn hảo” với các amplicon dẫn đến kết quả nhiệt độ nóng chảy khi phân tách khác nhau.
_ Nhiệt độ nóng chảy của liên kết giữa “amplicon – probe” khác nhau cho phép nhận diện các biến thể khác nhau.

 

Qui trình thực hiện SALSA Melt Assay:

  • Phản ứng khuếch đại PCR (PCR amplification): trình tự của các biến thể khác nhau sẽ cùng được khuếch đại bởi một cặp mồi PCR, với một mồi dư thừa (asymmetric PCR)
  • Phản ứng lai (Hybridisation): mẫu dò gắn huỳnh quang gắn vào các sản phẩm khuếch đại (amplicon), lúc này do đầu phát huỳnh quang và đầu quencher nằm xa nhau nên thu nhận được tín hiệu huỳnh quang.
  • Gia nhiệt (Heating): Hỗn hợp lai probe – amplicon được gia nhiệt dần, dẫn đến kết quả sự phân tách giữa các mẫu dò với các amplicon. Trong quá trình phân tách, đầu phát huỳnh quang và đầu quencher của mẫu dò có xu hướng gần lại với nhau dẫn đến giảm và biến mất của tín hiệu huỳnh quang.
  • Phân tích kết quả:

 

Tham khảo phương pháp SALSA Melt Assay: https://www.mrcholland.com/technology/melt-assays

Tham khảo sản phẩm SALSA® MC002 SMA Newborn Screen: https://www.mrcholland.com/product/MC002/13351