822464_world_512x512

Bước tiến trong điều trị HIV

TT – Các nhà khoa học thuộc Trung tâm y khoa Nagoya và Bệnh viện Nagoya (tỉnh Aichi, Nhật) vừa công bố bản đồ cấu

Khám phá công nghệ hạt từ MACS

Đây là công nghê đươc ứng dụng để tách tế bào chuộng nhật hiện nay Nhẹ nhàng cô lập các tế bào còn sống và