822464_world_512x512

NEB Promotion – Chương trình khuyến mãi NEB

neblogocol

Sản phẩm Khuyến mãi

Chương trình áp dụng cho các nhóm sản phẩm

1. RE Enzyme : Chọn sản phẩm

2. Modifying enzyme : Chọn sản phẩm

3. Monarch purification kit: Chọn sản phẩm

CodeTên bộ kit

Hộp

T1030S/T1030LMonarch® PCR & DNA Cleanup Kit (5 μg)50/250 rxn
T1010S/T1010LMonarch® Plasmid Miniprep Kit50/250 rxn
T1020S/T1020LMonarch® DNA Gel Extraction Kit50/250 rxn

Thể lệ:
* Khi mua 1 sản phẩm – bộ kit Monarch 250 rxn bất kỳ sẽ được nhận ngay 2 sản phẩm miễn
phíOneTaq® Quick-Load® 2X Master Mix -100 phản ứng (M0486S)
* Khi mua 1 sản phẩm – bộ kit Monarch 50 rxn bất kỳ sẽ được nhận ngay 1 sản phẩm miễn
phíOneTaq® Quick-Load® 2X Master Mix -100 phản ứng (M0486S)
* Khi mua 2 sản phẩm từ NEB (Enzyme cắt giới hạn, chỉnh sửa DNA) sẽ nhận ngay 1 sản
phẩm miễn phícó giá trị thấp hơn hoặc tương đương sản phẩm có giá trị thấp nhất trong
đơn hàng.
Thời gian: áp dụng cho các đơn hàng từ ngày 15.06.2016 đến hết ngày 15.09.2016.
Liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Neb

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin