822464_world_512x512

Dịch vụ bảo hành

Warranty-Epson

AFTER-SALE SERVICE 

phong ki thuat - bce

DỊCH VỤ BẢO HÀNH – BẢO TRÌ MÁY

  • Tư vấn khảo sát đường điện nước và vị trí đặt máy
  • Lắp đặt
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chuyển giao công nghệ
  •  Thăm khám và bảo dưỡng định kỳ

phong ki thuat - bce

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin