822464_world_512x512

Dịch vụ bảo trì

23063bao-duong-cua-cuon

Thực hiện các dịch vụ:

1. Thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn pipette

2. Thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn khối gia nhiệt của các máy PCR, Realtime PCR

3. Thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn các máy đo quang và quang phổ kế

4. Thực hiện các dịch vụ kiểm tra, hiệu chuẩn rotor của máy ly tâm tốc độ cao và siêu ly tâm

5. Thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn cho các máy giải trình tự gen, phân tích biểu hiện gene, điện di mao quản

6.Thực hiện các hợp đồng bảo dưỡng định kỳ cho tất cả các máy được cung cấp

Đội ngũ kĩ sư công ty BCE Việt Nam

phong ki thuat - bce

Share

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin