822464_world_512x512

Kit MLPA phát hiện đột biến gen bệnh tan máu bẩm sinh Thalasemia

SALSA MLPA probemix P140 HBA

SALSA MLPA probemix P102 HBB

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Sử dụng bộ Probemix để phát hiện các đột biến mất đoạn, thêm đoạn liên quan đến bệnh tan máu bẩm sinh Thalasemia
  • Probemix P140 HBA có 45 probe MLPA, phát hiện các đột biến trên gen HBA liên quan đến nhóm bệnh alpha-thalassaemia
  • Probemix P102 HBB có 40 probe MLPA, phát hiện các đột biến trên gen HBB liên quan đến nhóm bệnh beta-thalassaemia
  • Trong mỗi bộ probe đã bao gồm các probe đặc hiệu phát hiện nhiều vị trí gen đột biến và các probe kiểm soát đảm bảo chất lượng phản ứng.
  • Phần mềm phân tích kết quả Coffalyser.NET:

+ Đánh giá chất lượng phân tích đoạn và phản ứng MLPA giữa mẫu xét nghiệm và mẫu tham chiếu

+ Nhiều lựa chọn biểu thị kết quả theo bảng, biểu đồ thể hiện tỷ lệ số bản sao DNA; dữ liệu trích xuất dễ dàng dưới dạng file pdf.

Hình 1: Phân loại tình trạng đột biến gen theo mức độ tín hiệu huỳnh quang (kit P140 – HBA)

Thông tin đặt hàng:

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Đóng gói lựa chọn

P140

SALSA MLPA probemix P140 HBA

25 / 50/ 100 phản ứng

P102

SALSA MLPA probemix P102 HBB

25 / 50/ 100 phản ứng

EK1-FAM

SALSA MLPA EK1 reagent kit

100/ 500 phản ứng

EK1-Cy5

SALSA MLPA EK5 reagent kit

100/ 500 phản ứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *