822464_world_512x512

Thiết bị thử nghiệm kích thích vùng mặt

Model: 31300 – Orofacial Stimulation Test

Hãng sản xuất: Ugo Basile

Xuất xứ: Ý

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Thiết bị thử nghiệm kích thích vùng mặt là một phương pháp mới để đánh giá độ quá mẫn cảm với các kích thích nhiệt hay cơ học ở khu vực sinh ba (trigeminal area) trên chuột;

Chuột thí nghiệm được nuôi riêng rẽ trên lồng có lắp đặt bộ phận tạo kích thích nhiệt hay cơ học sẽ tình nguộn tiếp xúc với bộ phận kích thích này để đạt được phần thưởng là thức ăn. Các thông số được thu nhận sẽ bao gồm thời gian ăn và số lượng lần lấy thực ăn của chuột, được đánh giá qua sự gián đoạn của cảm biến hồng ngoài.

Do con chuột không phải cắt râu trong quá trình thử nghiệm, khiến việc thử nghiệm là không xâm lấn và gây stress lên động vật thí nghiệm

Phần mềm điều khiển tích hợp cho phép thu nhận và theo dõi kết quả thí nghiệm từ 16 lồng cùng lúc và dễ dàng xuất ra các định dạng bảng biểu dễ sử dụng và phân tích.

Có sẵn bộ chuyển đổi có thể sử dụng trên chuột nhắt.

Xem thêm: http://www.ugobasile.com/products/catalogue/pain-and-inflammation/item/20-31300-orofacial-stimulation-test-fehrenbacher-henry-hargreaves-method.html