822464_world_512x512

Bộ trợ thở cho chuột

Bộ trợ thở cho chuột nhắt, chim nhỏ và chuột cống

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Là hệ thống bơm áp suất tích cực cơ khí độc đáo theo đúng tiêu chuẩn của Starling: vận hành êm, bức xạ tần số vô tuyến điện không đáng kể và tính sửa hoàn hảo.
  • Thiết kế độc nhất, nhỏ gọn và tin cậy
  • Thể tích biến đổi đo được trong khoảng: 0.1 – 1 ml (hay 0.05 – 0.5 nếu lắp đặt pít-tông nhỏ hơn) được lựa chọn tùy theo nút vặn khi hệ thống trợ thở bật hay tắt.
  • Tốc độ: điều chỉnh theo nút vặn, hiển thị bằng 3 số, có thể cài đặt tốc độ đo trong khoảng từ 60 – 300 nhịp/phút.
  • 4 cổng kết nối với động vật cho phép: lấy không khí hay các khí không gây nổ vào, chuyển tới phổi động vật, dẫn khí khỏi động vật và thải ra, lấy mẫu, tái quay vòng1 phần hay kiểm tra áp suất đầu ra,…
  • Thông số kỹ thuật: