822464_world_512x512

AmoyDx® NRAS Kit

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Khả năng phát hiện: 16 đột biến trên gen NRAS
  • Chiếm > 87% tổng số đột biến NRAS đã được phát hiện ở bệnh nhân CRC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *