822464_world_512x512

Bộ kit xét nghiệm đa gene trên ung thư phổi và đại trực tràng

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

AmoyDx® Multi-gene mutation detection kit (9-in-1)

Phát hiện đồng thời 118 biến thể đột biến trên 9 gene đích phổ biến gây ung thư

  • Phổ biến

Phát hiện hầu hết các hotspot gây ung thư bao gồm ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư đại trực tràng

  • Độ nhạy

1% với mẫu DNA và 450 copies/phản ứng với mẫu RNA

  • Đơn giản

Quy trình đơn giản chỉ với một bước Realtime PCR, phù hợp với hầu hết các thiết bị Realtime PCR

  • Cho kết quả nhanh chóng

Thu nhận kết quả sau 2 giờ