822464_world_512x512

Bộ kit phát hiện 29 đột biến gen EGFR gây ung thư phổi

AmoyDx EGFR 29 Mutations Detection Kit

Detection of 29 mutations in exons 18-21

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Công nghệ ARMS Realtime PCR
  • Khả năng phát hiện: 29 đột biến, chiếm khoảng 98.43% tổng đột biến trên gene EGFR gây ung thư phổi
  • Độ nhạy: 1%
  • Mẫu: mẫu mô sinh thiết tươi, mẫu mô đúc nến FFPE…