822464_world_512x512

Bộ kit phát hiện 42 đột biến gen EGFR gây ung thư phổi trên ctDNA

Super-ARMS EGFR Mutation Detection Kit

Detection of 42 mutations in exon 18-21

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Công nghệ SuperARMS
  • Khả năng phát hiện: 42 đột biến, chiếm khoảng 99.03% tổng đột biến trên gene EGFR gây ung thư phổi
  • Độ nhạy: 0.2 ~ 0.8%
  • Mẫu: mẫu máu, mẫu mô sinh thiết tươi, mẫu mô đúc nến FFPE…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *