822464_world_512x512

Bộ kit phát hiện 42 đột biến gen EGFR gây ung thư phổi trên ctDNA

Super-ARMS EGFR Mutation Detection Kit

Detection of 42 mutations in exon 18-21

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Công nghệ SuperARMS
  • Khả năng phát hiện: 42 đột biến, chiếm khoảng 99.03% tổng đột biến trên gene EGFR gây ung thư phổi
  • Độ nhạy: 0.2 ~ 0.8%
  • Mẫu: mẫu máu, mẫu mô sinh thiết tươi, mẫu mô đúc nến FFPE…