822464_world_512x512

Bộ kit phát hiện 167 biến thể đột biến trên 11 gene gây ung thư phổi

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

AmoyDx® Pan Lung Cancer PCR Panel (11-in-1)

Chẩn đoán sàng lọc 167 biến thể đột biến trên 11 gene gây ung thư phổi

Độ bao phủ cao

  • Phát hiện đồng thời 167 biến thể đột biến có ý nghĩa trong 11 gene đích

Chính xác

  • Độ nhạy cao (1~5% với mẫu DNA; 125 copies/phản ứng với mẫu RNA)

Đơn giản

  • Quy trình đơn giản và nhanh chóng, tương thích với hầu hết các thiết bị Realtime PCR

Nhanh chóng

  • Thu nhận kết quả sau 3 tiếng

Tiết kiệm

  • Giá cả hợp lý, tiết kiệm nhân lực