822464_world_512x512

Cơ chất hóa phát quang tăng cường cho Western Blotting

Mô tả

– Cơ chất hóa phát quang với thời gian phơi sáng dài cho ứng dụng Western Blotting

– Có 4 loại cơ chất khác nhau với các độ nhạy khác nhau:

  • ECL Select: cơ chất hóa phát quang tăng cường với độ nhạy cao nhất, cho phát hiện lượng nhỏ protein đích và kháng thể bậc 1. Độ nhạy cao hơn 2 đến 8 lần so với ECL Prime
  • ECL Prime: cơ chất hóa phát quang tăng cường với độ nhạy khá cao. Với nguồn sáng ổn định cao, một lượng lớn protein có thể dễ dàng được phát hiện. Độ nhạy cao hơn 40 đến 100 lần so với ECL
  • ECL: cơ chất hóa phát quang tăng cường thông thường. Phát hiện protein ở mức picogram
  • ECL start: phát hiện sự biểu hiện của protein tái tổ hợp, protein được gắn nhãn hoặc protein nội sinh. Dải động học rộng bổ sung cho việc sử dụng Amersham ECL nhưng cường độ sáng tốt hơn Amersham ECL