822464_world_512x512

Màng Nitrocellulose cho Western Blotting

Mô tả

– Amersham Protran có thể sử dụng cho các ứng dụng rộng rãi của chuyển màng protein

– Sử dụng cho Western blotting mà không cần xử lý với methanol

– Có 3 kích thước lỗ màng khác nhau: 0.1 µm, 0.2 µm và 0.45 µm phù hợp với nhiều loại protein có kích thước khác nhau

– Tương thích với nhiều hệ thống gắn nhãn và phát hiện

– Có nhiều kích thước màng cắt sẵn khác nhau phù hợp cho các ứng dụng phòng thí nghiệm

– Có 3 loại màng khác nhau phù hợp cho các ứng dụng khác nhau

  • Amersham Protran NC: màng nitrocellulose với 3 kích thước lỗ màng 0.1 µm, 0.2 µm và 0.45 µm cho hầu hết các ứng dụng. Amersham Protran với tín hiệu nền thấp và độ nhạy, độ phân giải tuyệt vời, đặc biệt khi sử dụng với cơ chất hóa phát quang tăng cường Amersham ECL start, Amersham ECL, Amersham ECL Prime hoặc Amersham ECL Select
  • Amersham Protran Premium NC: (kích thước lỗ màng 0.2 µm và 0.45 µm) màng nitrocellulose với tín hiệu nền huỳnh quang rất thấp, đặc biệt khi sử dụng với cơ chất Amersham ECL Plex, phù hợp với các ứng dụng multiplex và phát hiện miễn dịch sử dụng huỳnh quang
  • Amersham Protran Supported NC: (kích thước lỗ màng 0.2 µm và 0.45 µm) màng cấu tạo từ nitrocellulose được hỗ trợ bởi một polyester trơ. Cấu tạo này không ảnh hưởng đến kết quả chuyển giao protein, nó khiến cho màng bền hơn và phù hợp với các ứng dụng cần stripping và reprobing

– Đóng gói:

Kích thướcĐóng gói
80 x 90 mm25 màng/ hộp
100 x 100 mm10 màng/ hộp
100 x 100 mm25 màng/ hộp
140 x 160 mm25 màng/ hộp
200 x 200 mm10 màng/ hộp
200 x 200 mm25 màng/ hộp
300 x 600 mm5 màng/ hộp
150 mm x 4 m1 cuộn
200 mm x 4 m1 cuộn
300 mm x 4 m1 cuộn