822464_world_512x512

Máy ủ khay vi thể PST-60HL

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

– Máy lắc ủ nhiệt được sử dụng cho ủ nhiệt và lắc 2 khay vi thể 96 giếng

– Máy cho phép vận hành 3 chức năng độc lập: ủ nhiệt, lắc khay vi thể, lắc và ủ khay vi thể

– Chế độ lắc nhẹ nhàng hay lắc mạnh

– Cài đặt thời gian và nhiệt độ

– Tự động ngừng chuyển động platform ngay sau khi hết thời gian cài đặt

– Khoảng nhiệt độ cài đặt: +25°C … +60°C

– Khoảng nhiệt độ điều khiển: 5°C trên nhiệt độ phòng đến +60°C

– Mức tăng nhiệt độ: 0.1°C

– Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1°C

– Độ đồng nhất nhiệt tại +37°C: ±0.25°C

– Quỹ đạo lắc: 2 mm

– Tốc độ lắc: 250–1200 vòng/ phút, bước tăng 10 vòng/ phút

– Thời gian hoạt động: 1 phút đến 96 giờ (bước tăng 1 phút)

– Màn hình: LCD, 16 x 2 signs

– Chiều cao lớn nhât của đĩa vi thể: 18 mm

– Số lượng đĩa khay vi thể: 2

– Trọng lượng: 6.1 kg

– Kích thước Platform (w x d): 250 x 150 mm