822464_world_512x512

Tủ ấm CO2 Cellxpert C170 series

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

Thể tích: 170 lít

Màn hình cảm ứng  model C170i)

Tiệt trùng tủ bằng cách gia nhiệt tại 180°C (120°C với model C170)

Điều khiển nhiệt độ: Ambient +40°C đến 50°C

Điều khiển CO2: 0.1-20%

Điều khiển O2: 1-20% (Chỉ có trên model C170i)

Số cửa kính bên trong: 4/8(1 cửa kính với model C170)

Theo dõi được độ ẩm trong tủ (Chỉ có trên model C170i)

Tiết kiệm 25% thể tích sử dụng với thiết kế không quạt. Không có phụ kiện loc HEPA, đèn UV

Cấu tạo Buồng bên trong là một khối đúc liền để làm sạch dễ dàng và giảm nguy cơ ô nhiễm