822464_world_512x512

Kit MLPA phát hiện đột biến gen bệnh loạn dưỡng cơ Duchene

SALSA MLPA Probemix P034 DMD mix 1
SALSA MLPA Probemix P035 DMD mix 2

Sản phẩm mua thêm

Mô tả

  • Sử dụng đồng thời 2 bộ Probemix P034 và P035 để phát hiện các đột biến mất đoạn, thêm đoạn trên gen DMD người gây bệnh loạn dưỡng cơ Duchene (Duchenne muscular dystrophy hoặc Becker muscular dystrophy)
  • Probemix P034 có 49 probe MLPA
  • Probemix P035 có 48 probe MLPA
  • Trong mỗi bộ probe đã bao gồm các probes đặc hiệu phát hiện nhiều vị trí gen đột biến và các probes kiểm soát đảm bảo chất lượng phản ứng.
  • Phần mềm phân tích kết quả Coffalyser.NET:

+ Đánh giá chất lượng phân tích đoạn và phản ứng MLPA giữa mẫu xét nghiệm và mẫu tham chiếu

+ Nhiều lựa chọn biểu thị kết quả theo bảng, biểu đồ thể hiện tỷ lệ số bản sao DNA; dữ liệu trích xuất dễ dàng dưới dạng file pdf.

Hình 1: Phân loại tình trạng đột biến gen theo mức độ tín hiệu huỳnh quang (mẫu gen ở nam)

Hình 2: Phân loại tình trạng đột biến gen theo mức độ tín hiệu huỳnh quang (mẫu gen ở nữ)

Hình 3: Kết quả phân tích tỷ lệ bản sao của một số exon trong bộ probemix P034 DMD

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩmTên sản phẩmĐóng gói lựa chọn
P034SALSA MLPA Probemix P034 DMD mix 125 / 50/ 100 phản ứng
P035SALSA MLPA Probemix P035 DMD mix 225 / 50/ 100 phản ứng
EK1-FAMSALSA MLPA EK1 reagent kit100/ 500 phản ứng
EK1-Cy5SALSA MLPA EK5 reagent kit100/ 500 phản ứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *